Medresenärer kommer få tillträde till planerna.

Vi uppmanar fortsatt till att hålla avstånd, undvika trängsel och att endast vara på planen i samband med ert lags match.