Deltagarförteckningen måste vara inskickad till oss senast onsdag 23:59 på event@oskungdom.se. 

Deltagarförteckningen är ett krav från brandkåren som vi numera ska ha digitalt tillgängligt. Ni hittar deltagarförteckningen här.