Skolboende

Lagen som valt skolboende kommer bo på Alléskolan, Södra Allén 14, 694 30 Hallsberg, Mellringeskolan, Rudbecksgymnasiet och Sörbyskolan.

När lagen kommer till skolan tas ni emot av personal på plats. Ni lämnar då över deltagarförteckningen i två exemplar och får de armband som spelare och ledare ska bära.

Hotellboende

Lagen som valt hotellboende checkar in på sina respektive hotell, där får ni armbanden av hotellpersonalen i samband med incheckning.