Information inför Select Cup 15-17 oktober

Select Cup 15-17 oktober kommer att genomföras med drygt 100 deltagande lag. 

Vi kommer under helgen att spela på följande platser:

Ekängs IPTrängens IP - Sörbyvallen - Lugnets IP - Pettersbergs IP - Lillåvallen - Björkvallen - Transtensvallens konstgräs

Vi kommer att under helgen bo på följande platser:

Alléskolan - Rudbecksgymnasiet - Sörbyskolan - Mellringeskolan -  Scandic Väst - Elite Stora Hotellet -Good Morning Hotel

Deltagarförteckning ska vara utskriven och ifylld i två exemplar innan avfärd och lämnas i samband med incheckning på skola. Deltagarförteckning finns under fliken mer på hemsidan.

Vi påminner alla lag som ska bo på skola eller hotell att registrera eventuella matallergier i cup manager omgående, dock senast onsdag 13/10 kl. 12.00.

Laguppställning ska registreras i cup manager senast onsdag 13/10 kl. 12.00

Gängse parkeringsregler gäller - parkering utanför markerade parkeringsplatser kan ge böter som vi EJ tar ansvar för.

Vi önskar att lokala lag i största möjliga mån använder andra färdmedel än bil till respektive spelplats i centrala Örebro.